ISEC2019


1. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞİŞİM SEMPOZYUMU
Medipol Üniversitesi Istanbul / Türkiye 5-7 NİSAN 2019

ISEC2019

Bu sene ilki gerçekleştirilecek olan Uluslararası Eğitim ve Değişim Sempozyumu (ISEC2019) Akademik Platform, Eğitim ve Değişim Derneği, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi işbirliğinde organize edilecektir.

Sempozyumun ana amacı; eğitimin tüm alanlarında yeni yaklaşımlar, eğitim ve öğretim uygulamalarında değişim ihtiyacı, eğitimin geleceğini etkileyebilecek değişimlerin analizi gibi konuların paylaşılması ve tartışılması için akademisyenlere yönelik dünya çapında bir atmosfer oluşturulması ve eğitim alanında uluslararası düzeyde üniversiteler ve bilim adamları arasında güçlü bir işbirliğinin sağlanmasıdır.

Bu sempozyum, eğitim alanında çalışan tüm akademisyenleri, uzmanları, bürokratları, kurumları, vakıfları, öğrencileri, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek karşılıklı bilgi, düşünce, deneyim ve beceri paylaşımı ortamının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bilim dünyasındaki tüm akademisyenleri, dünyanın en güzel yerlerinden birinde en seçkin tecrübeyi yaşamaları için bu sempozyumun bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Duyurular